Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

buprenorphinum
Sponsored post
soup-sponsored

July 01 2017

1496 0db8

dennsokagi:

tatlısınız valla

Reposted frommegumu megumu viarudosci rudosci
buprenorphinum
buprenorphinum
Trzymam za słowo.  Za włosy też potrzymam. 

April 08 2017

buprenorphinum
4435 4829 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilkydreams silkydreams
buprenorphinum
7102 7e3b
Reposted frompulperybka pulperybka viasilkydreams silkydreams
buprenorphinum
1776 a92f 500
Reposted fromowca owca viasilkydreams silkydreams
buprenorphinum
A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
Reposted fromtereseek tereseek viacytaty cytaty

April 07 2017

buprenorphinum
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viacynamon cynamon
buprenorphinum
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viacynamon cynamon
buprenorphinum
Życie to stek bzdur, z tym że ja poproszę krwisty.
— Taco Hemingway
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
8637 dafb
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viarudosci rudosci
buprenorphinum

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viarudosci rudosci
buprenorphinum
 Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

April 01 2017

buprenorphinum
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viacynamon cynamon
buprenorphinum
Reposted fromtwice twice viacynamon cynamon
3478 29bb 500
Reposted fromjabberokkie jabberokkie viacynamon cynamon
buprenorphinum
Wiadomo, że miała parę związków, ale żaden nie był trwały. Wolna, nie ma sprecyzowanych planów, szczęśliwa, że może poobijać się w Europie. Jak wszystkim młodym dziewczętom wydaje jej się, że jest dorosła. 
— Eric-Emmanuel Schmitt - 'Napój miłosny'
Reposted fromwetryagain wetryagain viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...